Iepirkumu grozs ir tukšs

Garantija,atteikuma tiesības

Garantijas noteikumi

1. Visām nopirktajām precēm ir likumā noteiktās garantijas
2. Garantijas termiņš fiziskām personām ir 2 gadi no pirkuma dokumentā norādītā datuma,juridiskām personām-1 gads no pirkuma dokumentā noradītā datuma. 
3. Par  garantijas termiņu konkrētajai precei info varat saņemt zvanot -T. +37129535080 vai rakstot uz -
4. Gadījumos, kad ražotāji kādai precei būs noteikuši garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, pircējs  ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību pirkuma noteikumiem ja viņš ir privāt persona un lieto iegādāto preci mājsaimniecības vajadzībām.. 
5. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā. 
6. Juridiskām personām, tiek nodrošināts  viena gada  garantijas termiņš. 
7.  Garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt: 
7.1. pirkumu apliecinošu dokumentu (pavadzīme); 
7.2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā). 
8. Garantijas nosacījumi nav spēkā uz preces papildus piederumiem (piemēram-preces aksesuāriem), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram-gumijas blīves). 
9. Ražotāju garantijas nosacījumi nav spēkā  bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir: 
9.1. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā; 
9.2. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, nodilusi aizsarkrāsa,ieplīsis stikls, ieliets ūdens  neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu un neatbilsošu preces ekspluatāciju; 
9.3. ja bojājums radies lietojot preci neatbilstoši ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi,nepareizi un neatbistoši kopšanas līdzekļi,nepreiza preces ieklāšana un ieklāšanas vai uzstādīšanas instrukciju neievērošana; 
9.4. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas; 
9.5. dabiska elementu nolietojuma gadījumos. 
9.6. ja precei ir izmantoti nestandarta  piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli -gumijas blīves utt., ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus; 
9.7. Dabīga nodiluma aprīkojumam garantija netiek piemērota - kontrolpultīm,gumijas šļūtenēm,plastmasas dušas galvām,gumijas blīvēm utt. 
9.8. ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem); 
9.19. garantija nedarbojas, ja radušies jebkādi bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā ko veikusi trešā puse . 
10. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies un ir garantijas gadijums: 
10.1. Rakstīt uz - vai zvanīt pa T.+37129535080
11. Gadījumā, kad garantijas gadījums nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz pārbaudes izmaksas, un pircējs saņem Servisa  slēdzienu par atrastajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, pārbaudes izmaksas nav jāsedz. 

Atteikuma tiesības:

1. Pircējam ja pasūtījums un pirkuma apmaksa ir veikti on-line ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šī pirkuma, neminot iemeslu.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis vai cita persona ko Pircējs  ir norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

3.Ja Pircējs grib izmantot atteikuma tiesības,  ar nepārprotamu paziņojumu ( pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu)  ir jāinformē SIA „Nordkommerce” par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma.

4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots,vajag lai pieteikumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet uz NORĀDĪTO E-PASTU - vai uz  pasta adresi  pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Preces pieņemšana izmatojot atteikuma tiesības

1. Ja Pircējs(privātpersona) atgriež preci kas nopirkta on-line,  atmaksājam visus no Pircēja saņemtos maksājumus par preci,, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus. Ja patērētājs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam nav pienākuma atmaksāt patērētājam piegādes papildu izdevumus.Maksājumi tiek atgriezi 14 dienu laikā no atteikuma saņemšanas datuma. 

2.Pircējam preces jānosūta  atpakaļ vai jānodod SIA  ‘’Nordkommerce’’ bez nepamatotas kavēšanās un  ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs paziņoja savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs preces nosūtīs atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

3.Pircējs ir atbildīgs tikai par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota nevis tāpēc, lai konstatētu šīs preces īpašības un darbību, bet citos nolūkos. 

4. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. Tāpat kā notiek darbības pirms preces iegādes jebkurā citā veikalā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudi kas ir minimāli nepieciešama lai saprastu ka ir veicis nepareizu pirkumu. Pircējs ir  atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes samazināšanos.

5. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības un kvalitātes  saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

6. Izņemot šo noteikumu 7. punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

7. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm

Apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces.Rāžotāji patur tiesības mainīt izstradājumu speciffikācju BEZ ieprieksēja brīdinājuma.Lai izvairītos no pārparatumiem ,lūdzu pirms pasūtījuma veikšanas precizēt info par preci pa e-pastu vai T.+371 26155111

atteikuma-tiesibu-veidlapa-1100-lv-2021.pdf

1100-lv_distances_ligums-2021.pdf